google2b259337bdfd3f8b.htmlשלי ברעם-מירוז מטפלת קלינית מוסמכת (M.A) - הטיפול שלי בחרדה
  הטיפול שלי בהפרעות חרדה

 
הטיפול בהפרעות חרדה כולל בשלב ראשון אבחון יסודי לזיהוי סוג הפרעת החרדה, ולאחריו מותאם הסגנון הטיפולי לסוג ההפרעה ולצרכיו האישיים של האדם.
 
טיפול בהתקפי פאניקה ספונטאניים
מתמקד בשני נתיבים: הנתיב הראשון כולל התייחסות מיידית למצוקה העולה עם התקפי החרדה, ומתן כלים משמעותיים להתמודדות עימם. ככל שהמטופל יחוש פחות מופתע מן ההתקפים, כך יהיה מסוגל לשלוט בהם ולשוב לאיזון נפשי תוך זמן קצר. הנתיב השני כולל בדיקה עמוקה של הסיבות המביאות להתפתחותם של התקפי החרדה. זהו מסע לחיבור בין מה שנראה, לכאורה, כהתקפי חרדה ספונטאניים, לבין הגורמים להם, אשר לרוב אינם מודעים לאדם החרד. הגורמים עשויים להיות אירועים בעברו של המטופל שלא עברו עיבוד רגשי מספיק, או תפיסות ואמונות בהן הוא מחזיק הגורמות לו לחרדה. החיבור בין הגורמים העמוקים לבין החרדה יוצרת תובנה ומסייעת להפחתתה במידה ניכרת.
 
 טיפול בהפרעת חרדה מוכללת
הפרעת חרדה מוכללת על פי תפיסתי נובעת לרוב מקשר לקוי של האדם עם עצמו ועם העולם. הטיפול בהפרעה זו מתמקד בהעמקת הקשר של האדם עם עצמו, תוך פיתוח דיאלוג פנימי נוכח ויציב, וכן עזרה לאדם לעגן בתוכו יכולת להתמודד עם אי הודאות שבחיים וטיבם המשתנה. 

טיפול בפוביות ספציפיות, אגורפוביה ופוביה חברתית
הטיפול בעל שני אפיקי התייחסות: הראשון,הרגעה וחשיפה מבוקרת והדרגתית לאובייקט שאליו נעשית ההצמדה הרגשית (דה סנסיטיזציה -Desensitization) תוך פיתוח מנגנון הרגעה פנימי. השני, הבנת החרדות העמוקות שבאדם, המושלכות על אובייקטים חיצוניים, והתרה הדרגתית של הקשר ביניהם. יש לציין כי טיפול התנהגותי בלבד של חשיפה לאובייקט החרדה אינו מספיק לרוב, ומומלץ לשלב את שני מישורי ההתערבות, ובכך לאפשר החלמה או הפחתה משמעותית בתסמיני הפוביה לאורך זמן. 

טיפול בהפרעה אובססיבית-קומפולסיבית (OCD)
מתמקד בפיתוח שליטה עצמית במחשבות, דחפים, דימויים והתנהגויות כפייתיות על פי עקרונות הפסיכולוגיה הבודהיסטית. במקביל מתקיים תהליך הדרגתי של עזרה למטופל  להתמודד עם חרדותיו הקשות ותחושת חוסר השליטה שלו בחייו, ללא הצורך להמירן למחשבות והתנהגויות מפצות לא אפקטיביות. 

טיפול בהפרעות לאחר טראומה
 
מתמקד בהתערבות עדינה, רגישה ותומכת  במטופל, שעה שהוא מתחבר חזרה אל עצמו לאחר האירוע הטראומטי שעבר. בטיפול מושם דגש על בניית תובנות חדשות ומסגרת התייחסות חדשה לאירועי העבר ולחיים בכלל, כך שהמטופל יוכל להכיל אל תוכו בהדרגה את האירועים הקשים, ללמוד כיצד להשתמש בהם באופן בונה ותורם, ולא לראותם כנטולי ערך ומשמעות בחייו. יש לציין כי הטיפול אינו כולל בהכרח שחזור מפורט של הטראומה, אשר עלול לגרום לטראומה נוספת (רה-טראומטיזציה), ולהחריף את מצב המטופל, אלא אם כן המטופל מרגיש כי דרך זו מסייעת לו בהתמודדות.
 
למידע נוסף על הפרעות חרדה