google2b259337bdfd3f8b.htmlשלי ברעם-מירוז מטפלת קלינית מוסמכת (M.A) - הפרעות חרדה

פוביה ספציפית
פחד ניכר, עקבי, מוגזם ובלתי סביר, המופיע בנוכחות או  מפגש צפוי עם אובייקט או מצב מסוים. לדוגמא: פחד מטיסה, מגבהים, מבעלי חיים, מקבלת זריקה, או מנטילת דם. חשיפה לגירוי הפובי גוררת כמעט תמיד ערעור נפשי וגופני עז, עד לפגיעה בתפקוד היומיומי. האדם מכיר בכך שהפחד מוגזם או בלתי סביר, ובדרך כלל משתדל להימנע מהמצב מעורר הפוביה, או שהוא נחשף אליו תוך שהוא סובל ממצוקה נפשית קשה.
 
אגוֹרפוֹבּיה
חרדה מהימצאות במקומות או במצבים שקשה להיחלץ מהם, או שקיים חשש שאי אפשר יהיה לקבל בהם עזרה במקרה של מצוקה כלשהי. מתוך חששות אלה עולה התנהגות של הימנעות - בעיקר מהימצאות מחוץ לבית לבד, הימצאות בהמון, עמידה בתור, הימצאות על גשר, נסיעה ברכבת/אוטובוס/רכב/מטוס - או היחשפות למצבים המחרידים הללו תוך מצוקה נפשית ניכרת. ההפרעה גורמת לפגיעה ממשית בתפקוד.
 
פוביה חברתית 

פחד עקבי ומשמעותי מסיטואציה חברתית אחת או יותר, בה האדם חשוף לאנשים לא מוכרים, או לביקורת אפשרית של אחרים עליו. האדם חושש שהתנהגותו תגרור השפלה או מבוכה, ונמנע בשל כך מלהופיע בחברה. במידה והוא נחשף לסיטואציות חברתיות, כמעט תמיד מתעוררת בו תגובת חרדה. ההפרעה פוגעת בתפקודו היומיומי של האדם, והוא מכיר בכך שהפחד מוגזם או בלתי סביר.
 
הפרעת חרדה מוכללת 
חרדה ודאגה נרחבת, בכמה תחומים או פעילויות במקביל(כמו חרדה גם בענייני עבודה וגם בענייני לימודים), ברוב הימים, המופיעה לפחות במשך 6 חודשים, וגורמת לפגיעה בתפקוד היומיומי. בין התסמינים: קושי של האדם לשלוט בדאגה שלו, חוסר מנוחה, מתח, נטייה לעייפות, קשיי ריכוז, רוגזנות, מתח בשרירים, הפרעות בשינה (קושי בהירדמות או יקיצה, או שינה לא טובה).
 
הפרעה אובססיבית-קומפולסיבית  (OCD)
הפרעה הכוללת אובססיות,שהינן הצפה בלתי נשלטת של האדם במחשבות/דחפים/דמויים שהאדם מודע לכך שהינם תוצר של מוחו ואינם נכפים עליו מבחוץ, הגורמים לסבל נפשי ומצוקה ניכרת. (המחשבות/הדחפים/הדימויים אינם ביטויים של דאגות חיים רגילות, או שהם מוגזמים באופן ניכר) - ו/או קומפולסיות – שהינן התנהגויות חוזרות, טקסים או פעולות מנטאליות שהאדם חש נדחף לבצע בתגובה לאובססיה, או בהתאם לחוקים שחייבים להיות מיושמים בנוקשות. התנהגויות אלה מכוונת למניעה או הפחתת המצוקה/החרדה, אך אינן קשורות באופן מציאותי למה שהן מיועדות לנטרל או למנוע. לדוגמא, כתגובה על מחשבות פולשניות הנוגעות לפחד שיקרה משהו רע לאחד מאהוביו, האדם מפתח לו אמונה כי אם יספור פעמים רבות מ 1-100  כל לילה לפני השינה, יבטיח את שלומו של האחר. האובססיות ו/או הקומפולסיות גוזלות זמן רב מן האדם, ופוגעות בתפקודו היומיומי.
            
הפרעת לחץ חריפה 
הפרעה הנובעת מחשיפה לאירוע טראומטי, שבו האדם חש איום ממשי על חייו או על חיי אחרים (או היה עד למוות), חווה פציעה רצינית או איום על שלמותו הגופנית, או שלמותם הגופנית של אחרים. האירוע גורם לאדם לתחושות קשות של פחד אינטנסיבי, חוסר אונים או אימה, ולאחריו מופיעים אצלו תסמיני ניתוק (דיסוציאציה), כגון תחושה של קהות רגשית, הלם, תחושה של ניתוק מהמציאות או מהגוף, וחוסר יכולת להיזכר בהיבטים חשובים של האירוע הטראומטי (אמנזיה סלקטיבית). מלבד תחושות אלו ניכרים קשיים בהירדמות או בשינה, מופיעים רוגזנות וכעס, דריכות יתר, קשיי ריכוז, היבהלות מוגזמת וחרדה מאירועים רגילים, ואי שקט מוטורי. האירוע הטראומטי נחווה מחדש באמצעות דימויים חוזרים, מחשבות, חלומות, הבזקים לאחור (פלאשבקים), ומתפתחת אצל האדם הימנעות מגירויים המזכירים את הטראומה.
ההפרעה מופיעה בטווח שבין יומיים מזמן האירוע הטראומטי ועד חודש, וגורמתלפגיעה ממשית בתפקוד היומיומי ובתפקודים חשובים נוספים, או שמתקיימת פגיעה ביכולת להסתייע באחרים לשם קבלת עזרה ותמיכה (כמו למשל באמצעות שיתוף בני משפחה בחוויה הטראומטית).
  
הפרעת דחק פוסט-טראומטית (PTSDׂ) 

הפרעה הנובעת מחשיפה לאירוע טראומטי, שבו האדם חש איום ממשי על חייו או על חיי אחרים (או היה עד למוות), חווה פציעה רצינית או איום על שלמותו הגופנית, או שלמותם הגופנית של אחרים. האירוע גורם לאדם לתחושות קשות של פחד אינטנסיבי, חוסר אונים או אימה, ולאחריו נחווה מחדש באופן עקבי על ידי חלומות חוזרים על האירוע, הזיות, הבזקים לאחור (פלאשבקים), או תחושה כאילו האירוע מתרחש בהווה.
לאדם נגרמת מצוקה נפשית וגופנית קשה בחשיפה לגירויים פנימיים או חיצוניים המסמלים או מזכירים היבטים של האירוע הטראומטי, והוא מנסה להימנע מהם באמצעות הימנעות ממחשבות, רגשות ושיחות הקשורות לטראומה, וממקומות או אנשים העלולים להזכיר אותה. בנוסף מתקיים איבוד עניין או אי השתתפות בפעילויות משמעותיות, עולה תחושה של ניתוק וזרות מאחרים, מתקיים קושי להרגיש רגשות חיוביים ואוהבים, ועולות תחושת של חוסר תקווה בנוגע לעתיד האישי (אין ציפייה לקריירה, נישואין, ילדים או מעגל  חיים נורמאלי). כמו כן, ניכרים קשיים בהירדמות או בשינה, מופיעים רוגזנות וכעס, דריכות יתר, קשיי ריכוז, היבהלות מוגזמת וחרדה מאירועים רגילים, ואי שקט מוטורי. ההפרעה מאובחנת במידה והיא מתקיימת למעלה מחודש ימים, וגורמת לפגיעה ממשית בתפקוד היומיומי ובתחומי חיים חשובים.
 
על הטיפול שלי בהפרעות חרדה
הפרעות חרדה


מהי חרדה?
חרדה היא חוויה פנימית של ערעור עז, פתאומי או מתמשך, שלא כתגובה ישירה לאירוע ספציפי, המתבטאת לרוב בערעור גופני ונפשי משמעותי. החרדה גורמת לסבל רב ומצוקה נפשית קשה, לתחושות של אובדן שליטה, ובמקרים קיצוניים אף פוגעת בתפקוד היום-יומי של האדם, ובתפקודו החברתי והתעסוקתי.
לתופעה של חרדה ישנם גורמים, מופעים וביטויים שונים. להלן חלק ממגוון הפרעות החרדה.

סוגי חרדה

התקף פאניקה 
ערעור גופני ו'או נפשי המתרחש באופן פתאומי, ספונטאני ובלתי צפוי, מתפתח ומגיע לשיא תוך 10 דקות. בין התסמינים דפיקות לב מהירות, הזעה, רעידות, צמרמורות, תחושות נימול והירדמות אברי גוף, קוצר נשימה, תחושת חנק, כאבים בחזה או אי נוחות, בחילה או אי נוחות בבטן, תחושת סחרחורת וחוסר יציבות, תחושות ניתוק מן המציאות או ניתוק מהגוף, פחד עז מאובדן שליטה או אובדן שפיות, ופחד ממוות.