google2b259337bdfd3f8b.htmlשלי ברעם-מירוז מטפלת קלינית מוסמכת (M.A) - על הסבל
פרק 10 - מתוך הספר
המסע אל תבונת הנסתר - מדריך להתפתחןת רוחנית
מאת שלי ברעם (2006, הוצאת גלגל)
על הסבל


שלום יקרים.
היום נדון בנושאים שהבנתם על ידי בני האדם היא חשובה ביותר – מהות הטוב והרע בעולם והסבל האנושי. אנו נתרכז בתצורה האישית הסובייקטיבית של הסבל המתגלע במחוזותיכם, נגדיר הגדרות ראשוניות וכוללות של טוב ורע, ואחר כך נפנה להבין מהו הסבל האנושי שאתם חווים בעוצמות עזות כל כך מתוקף היותכם בשר ודם.

ובכן, הטוב הגלוי, זאת אתם יודעים, הינו תצורה של חן וחסד ורחמים. הוא כל דבר הנתפס בעיניכם כרצוי. בדרך כלל אתם מזהים אותו כהוויה של הצלחה, של כשרון, של טוב לב, של עדינות וחמלה. את מהות הטוב קל לכם לקלוט, לפחות באופן תיאורטי. ומהו הרע? רע הוא כל דבר הנתפס בעיניכם כבלתי רצוי. בדרך כלל אתם מזהים אותו כהוויה של רשע ושמחה לאיד, של התעלמות מן הזולת, של כפייה, של חוסר אהבה, ועוד.
אך ככל שהדבר נראה כבלתי מתקבל על הדעת, למעשה, הרוע בעולמכם הוא תצורה של טוב. הרוע עלי אדמות הינו היבט מסוים של הטוב בראייה הגבוהה של אחדות הפרדוקס. האם אתם מופתעים? רובכם כן. והמיעוט המשכיל להבין את אחדות היקומים, מבין כי מהותה של הבריאה היא אהבה, וכי שורשיו של הרוע מצויים תמיד במקור העליון של הטוב. אלא שבניסיונכם הבינארי להבין את מוצאותיכם אתם לעתים קרובות בוחרים לראות תצורות של רע וטוב כהפכים מוחלטים, והדבר אינו כך. טוב ורע משמשים בערבוביה במחוזותיכם. אנא הבינו.

 
לעיתים, דבר הנראה לכם רע ביותר בזמן מסוים, הופך לטוב המוחלט ברגע שלאחריו – כמו הסיפור הידוע על אותו אדם שביקש להגיע למחוז חפצו באמצעות טיסה, אך אחר לעלות למטוס אשר המריא לבסוף בלעדיו. אדם זה חש תחושות קשות בשל החמצת הטיסה וראה בה אירוע שלילי ביותר שפקד אותו. תחושות אלו התחלפו תוך זמן קצר בשמחה אישית גדולה משנודע לו כי אותו מטוס התרסק אל ים... מובן מאליו כי האיחור בעלייה למטוס נראה לאדם, בראייה לאחור, כדבר הטוב ביותר שקרה לו מעולם.
אנו מקווים כי יש בדוגמא זו לתרום להבנתכם כי טוב ורע הם מושגים יחסיים, משתנים ולא מוחלטים, וכי פירושם תלוי לרוב בתפיסה שלכם את מציאותכם וכן בעיתוי שבו אתם בוחנים אירוע כרע או טוב.
אך זוהי דוגמא אחת, המוכרת לרובכם, המסתיימת בכי טוב. וניתן להתקומם ולומר, ובצדק, כי התבצרות בדוגמא מסוג זה, והיקש גורף ממנה על כל תצורות הרוע בעולם, היא חלקית וכושלת, וכי קיים סבל רב במקומותיכם שאינו ניתן לתיאור, אשר פעמים רבות אינו מסתיים באופן חיובי. סבל פיסי ונפשי, ומוות – גם ברמה האישית וגם ברמת קבוצות ועמים – מתקיים כל העת על פני כדור הארץ.
באופן טבעי נשאלת השאלה: אם מוצאו של הרוע מן הטוב הכולל, מדוע יש לפצלם בעולמכם, תוך גרימת סבל איום לכל הברואים? התשובה אינה פשוטה עבורכם בני האדם, ונאמר לכם בחמלה רבה כי האמת העמוקה היא שהסבל נמצא כולו באחריותם של בני האדם וכי הם יכולים לבחור את תצורותיו כפי שתתגלינה במחוזותיכם.
ישנם שני סוגים בסיסיים של סבל פרטי בקרב בני האנוש בעולמכם – סבל אישי, וסבל קארמטי.שניהם מוצאים את ביטויים באופן  דומה: הם גורמים ליגון ומכאוב ברמה הפיסית ו/או הנפשית ומשבשים את המערכים האנרגטיים של הגופים העדינים המקיפים את גופכם.
ההבדל בין שני סוגי הסבל הוא מקורם השונה. הסבל האישי הוא סוג של סבל הנובע מעובדת היותכם יצורים חד פעמיים בחייכם הנוכחיים, בעלי נפש ומראה גוף מסוים. הסבל הקארמטי, לעומת זאת, נובע מהיותכם נשמות אינסופיות המתגלגלות בגלגולים שונים פעם אחר פעם, בכסות שונה.
(מן הראוי לומר, כי אנו מביאים הבחנה דיכוטומית זו על מנת להקל עליכם בהבנת מושג הסבל האנושי הפרטי, אך במציאות שלכם שני סוגי הסבל לרוב אינם מנותקים ואף כרוכים זה בזה ברמות עמוקות, ועל כך עוד נרחיב במאמרים אחרים. עם זאת, כדי לסבר את אוזנכם, נדון בהם כעת כנפרדים).
הסבל האישי – מקורו בחוסר ההקשבה העדינה שלכם אל עצמכם ואל הצרכים האמיתיים שלכם. סבל זה, הוא סבל שאתם גורמים לעצמכם באופן אקטיבי, במודע ושלא במודע, והוא אינו מחויב בשום מציאות אחרת שלכם מלבד זו הנוכחית. סבל אישי מוצא את ביטויו אצל חלקכם, בין היתר, בהתעללות עצמית, כאשר אתם נוהגים בעצמכם בחוסר חמלה, בבוז והשפלה, בשימור ערך עצמי נמוך, בכך שאינכם חשים מחויבים במיצוי הפוטנציאלים האישיים שלכם וכן בכך שאינכם פונים לקבל עזרה. סבל אישי רב יכול להימנע מכם אם תלמדו לכרות ברית של שלום עם עצמכם.
את הסבל הקארמטי נגדיר באופן כולל כסבל פסיבי, סבל שבו באים ומתרגשים עליכם אירועים שאינכם שולטים ברמה הנפשית על התהוותם. סבל פרטי קארמטי יכול להחוות הן כחלק מאירוע קולקטיבי, דוגמת אסונות טבע, מלחמות וטרור, והן ברמה האישית על ידי התעללות של אחרים בכם, כגון אונס ואלימות מכל סוג שהוא.
מקורו של הסבל הקארמטי הוא בתוצרי נשמה בעלי אנרגיות נמוכות, שהֵפַקתם מתוך מחזורי חיים אחרים שלכם בעת ששהיתם בכסות גוף ונפש שונים, השבים ופוקדים אתכם בהווייתכם הנוכחית.
סבל קארמטי יכול להיות קשה ביותר, אלא שיש בו תמיד כדי לסייע לכם, והוא לחלוטין אינו לשווא. אנו מודעים לקושי שלכם לקבל עובדה זו כיוון שאתם חווים את הסבל על בשרכם ודמעה נושרת מעיניכם כל אימת שאתם חווים צער, יגון ומכאוב. אך אם תבינו, בהווייתכם האינסופית המופלאה, כי האנרגיה המוצאת ביטוייה כסבל קארמטי ומשתקפת בעולמכם, יש בה הפוטנציאל לזכך אתכם ולקדם אתכם בו-זמנית בעולמכם ובעולמות אחרים – יקל לכם.
עם זאת, אנו רוצים להציע לכם דרך להבנה המושלמת של תהליך זה, אשר תפחית את ביטויי הסבל הפיסיים והנפשיים בעולמכם, משום שאין די בהבנה כשלעצמה, ואין אנו רוצים לעודד אתכם לקבל אל עולמכם סבל וצער כדבר מוחלט ונתון – שהרי דבר אינו מתקיים באופן שרירותי בשום עולם מעולמות הבריאה.
מן הראוי שבשלב זה נרחיב את ידיעתכם בעניין הסבל הקארמטי. כאמור, קיימת בעולמכם תצורתאנרגיה קארמטית. זוהי אנרגיה המגיעה אליכם על מנת לאזן את הרמות האנרגטיות של נשמתכם ביקומים אחרים, מקבילים. פירוש הדבר, שתוצרים של פעולות של הנשמה שלכם במחזורי חיים קודמים (או מקבילים, בתפיסה לא ליניארית), מגיעים לידי ביטוי בחייכם הנוכחיים, ותובעים את זיכוכם לאנרגיות גבוהות יותר. זהו "תיקון הנשמה" – זיכוך והתקנת אנרגיות גבוהות יותר בנשמה, באמצעות למידה בחיים הנוכחיים של השיעורים אותם לא סיימה ללמוד במחזורי חיים אחרים.
קיימות שתי אפשרויות לתיקון הנשמה:
האפשרות הראשונה והמומלצת היא להתחבר אל האנרגיה הקארמטית הנמוכה מרמת הנשמה, לזככה ולהתמירה לאנרגיות גבוהות יותר באמצעות עבודה רוחנית. כך יילמדו השיעורים, תיקון הנשמה ייעשה בדרכים עדינות ונעימות, והאדם יוכל להימנע ככל האפשר מלחוות אירועים קשים ועתירי סבל בחייו על ידי כך שימיר את האנרגיות הקשות בתוכוללא שהן תזדקקנה בהכרח למניפסטציה חיצונית.
האפשרות השנייה היא, שהאדם לא יסכים לערוך את תיקון הנשמה באופן של התפתחות רוחנית, וכך האנרגיה הנשמתית הקארמטית המצויה בו תשאר בתצורתה הנמוכה, והשיעורים שעליו ללמוד על מנת להביא לתיקון הנשמה יתבטאו באמצעות אירועים קשים בחייו, פנימיים וחיצוניים, אשר יגרמו לו לסבל קארמטי נגלה.
מדוע אנשים מתקשים בהתמרת האנרגיה הנמוכה הקארמטית לאנרגיה גבוהה יותר ומתנגדים לתהליך זה? זאת משום שהמוח האנושי שלכם, בתבניתו הבסיסית הבלתי מפותחת, בנוי לקלוט רק אנרגיות הקשורות למארג חיים זה, וכאשר הוא מזהה את האנרגיה הקארמטית הנמוכה, שהינה תוצר של מחזורי חיים שונים, הוא נוטה להילחם בה ומנסה למגרה. מאבק השכל/מוח באנרגיה הנשמתית וסירובו להפנימה ולהתמירה, הוא שגורם להפיכת הסבל למוחשי. על כן קוראים לו בשפתכם "סבל", משום שאתם נושאים אותו כסבל על גבכם.
אם תאמנו את המוח שלכם ותפתחו בו תבניות חדשות, אשר תאפשרנה לו שלא להתנגד לאנרגיה הקארמטית – וזאת מתוך הכרה עמוקה כי אנרגיה זו אינה מאיימת על האינדיבידואליות שלכם – תזכו לערוך תיקון אנרגטי ולהתמירה עד שלא יהיה לה עוד ביטוי נגלה של סבל, וכל חוויה שתעברו תהווה עבורכם שיעור שייטיב עם התפתחותכם האישית.
עלינו להדגיש, כי אין הכוונה לכך שלא תחוו מפעם לפעם אירוע חיים קשה או כואב, אך כמות האירועים הללו שיזדמנו לפתחכם תופחת באופן משמעותי, ובמידה ויתרחש אירוע מסוג זה, תוכלו לראות בו הזדמנות ללמידת שיעור חשוב בחייכם – כך שהדבר לא ייתפס בעיניכם כסבל צרוף אלא כתהליך של למידה. לרוב, לאחר שתלמדו את השיעור המיועד מרמת הנשמה, סוג דומה של אירועים לא יפקוד אתכם עוד.
לסיום, אנו יודעים כי הבנת היקום, על מורכבותו הרבה, קשה היא מאוד עבורכם. אנו מציעים לכם היום ממד נוסף וחדש להבנת התהליך הקרוי סבל. אנו מבקשים כי לא תפטרו אותנו כלאחר יד, אלא שתשכילו להבין את משמעות ההוויה העמוקה של הנסתר. אינכם חייבים לשלם את מחיר הסבל אם אינכם חפצים בכך.
כאשר תבינו שאתם אחראים באופן פעיל לחלק מן הסבל שהנכם חווים ותפתחו תחושה עמוקה שראויים אתם לחיים נפלאים וכי אתם יצורים בני בינה ונשגבים – הסבל האישי לא יפקוד אתכם. תהליך זה של קבלה ואהבה עצמית יביא לכך ששלווה רבה תיכנס לעולמכם, ומתוכה תהיו פנויים לצקת תבניות מתקדמות חדשות במוחכם, לסייע בהתמרתה וזיכוכה של האנרגיה הקארמטית ולהוריד בכך גם את רמת הסבל הקארמטי. תהליך זה יביא לכך שפוטנציאל הסבל שלכם יפחת לאין שיעור ותזכו לחיים מלאי שמחה, אהבה ובטחון.
שלכם, מלאכי האור.
 
 
________________________________________
[1] קארמה – כינוי לתצורה של אנרגיה מעגלית. כל אנרגיה שנשמה מייצרת – שבה ופוקדת אותה, בגלגול זה או אחר. אם הנשמה מייצרת אנרגיה חיובית, תשוב ותפקוד אותה אנרגיה חיובית, ולהפך. הקארמה באה לידי ביטוי באירועים שונים בחייו של אדם ובסוג התנסויותיו. זהו חוק הסיבה והתוצאה.