google2b259337bdfd3f8b.htmlשלי ברעם-מירוז מטפלת קלינית מוסמכת (M.A) - פרקים נבחרים מן הספר
פרקים נבחרים מספרי
 
המסע אל תבונת הנסתר
מדריך להתפתחות רוחנית


 
 


בדפים הבאים יובאו שבעה מתוך שישים הפרקים שבספרי "המסע אל תבונת הנסתר - מדריך להתפתחות רוחנית", אשר יצא לאור בהוצאת גלגל.
 
הספר הינו מדריך להתפתחות רוחנית, אשר נכתב באמצעות תקשור, ומהווה מסמך נדיר בתיעוד הקשר עם ישויות ללא גוף פיסי.
בספר מובא מידע רב וחדשני ביותר, הפותח פתח להבנת החוקים הנסתרים על פיהם פועל היקום.
 
הספר דן בסוגיות רבות ומגוונות הנוגעות לתכליתו של האדם בעולם, משמעותה של האהבה, מוצא המינים, בחירה חופשית, מהות הסבל והאומללות, יקומים מקבילים, חלומות, ועוד. בנוסף מוצגים בו רעיונות יוצאי דופן כמו האפשרות של בני אדם לפרוץ את גבולות גופם ולהיות נוכחים פיסית במספר מקומות בו-זמנית.
 
חלק מן הפרקים כוללים הנחיות לפיתוח יכולות על-חושיות וקשר עם עולמות עליונים באמצעות דמיון מודרך ומדיטציות מונחות. הספר נועד לקידום תהליכי מודעות עצמית וחקירה רוחנית מעמיקה.
 
 
 
 
להלן הפרקים הנבחרים מתוך הספר - המובאים במלואם:
 
פרק 4 - המסתורין הפנימי של האהבה - דן במשמעותן של אהבת נפש ואהבת נשמה, ובהבדלים שביניהן.
 
פרק 6 - בחירה חופשית - מעמיק בסוגיית בחירתם החופשית של בני האדם.
 
פרק 10 - על הסבל - מסביר את משמעות הסבל עלי אדמות.

פרק 25 - עבודת אלילים - דן בתופעת ההערצה.
 
פרק 28 - המסע אל חבצלות המים - מדיטציה מונחית להרגעה והרחבת התודעה.  
 
פרק 44 - להיזכר בגדולות ונצורות (מוצא המינים) - המאמר דן בשאלת מוצא האדם והמינים   
 
פרק 57 - הדרמה הפנימית של הלא כלום - עוסק במציאת נתיב חיים רוחני אישי.
 
 

קריאה נעימה!